Formularz zgłoszenia reklamacji opon

Uwaga! Zgłoszenie reklamacji może wiązać się z kosztami po stronie klienta!
Przeczytaj ogólne Ogólne zasady udzielania gwarancji
Jeśli problem dotyczy wibracji podczas jazdy, w pierwszej kolejności zalecamy wykonanie wyważenia z testem drogowym, podczas którego badane jest całe koło - opona i felga, a także poprawność montażu. Jeśli test wykaże że opona jest ponad normą, prosimy o dołączenie wyniku testu drogowego do zgłoszenia reklamacji.
Problem z wyważeniem jest weryfikowany na maszynie z testem drogowym, jeśli test wykaże brak problemów z oponą klient zostanie obciążony opłatą za test.

Informacje o reklamowanej oponie

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

Dane pojazdu

Data zakupu:

Zdjęcie opon (Maksymalnie 5 plików, po 5 MB każdy)

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.
  5. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z polityką prywatności (http://racingtires.pl/polityka-prywatnosci). Administratorem danych osobowych jest spółka ViDiS SA z siedzibą w Kobierzycach, ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie.

Przyjeliśmy Twoje zgłoszenie.
Potwierdzenie wysłaliśmy na Twój adres email.